Program

TAEM International Congress of Social Policy 2019

(Employment of Adults with Disability and Their Social Protection)

DRAFT PROGRAMME

 

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi 2019

(Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Koruması)

TASLAK PROGRAM

 

taemcongress@gmail.com

19 Haziran 2019 – BİRİNCİ GÜN19 JUNE 2019 – FIRST DAY

 

09.00 – 10.00  Kongre Kayıt

10.00 – 10.30 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

 

Açılış Konuşmaları (ANKARA SALONU)                      

Abdulkadir ŞENKAL
Kongre Akademik Sekretarya Başkanı
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 

Pevrul KAVLAK
Kongre Onursal Başkanı,
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri,
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
 

Ergün ATALAY
TÜRK-İŞ Genel Başkanı

 

10.30 – 12.00 Açılış Oturumu (ANKARA SALONU)

Marzia ROSSI
“Guglielmo Marconi” University of Rome (Italy)

Considerations on the Juridical Protection for Workers with Disability in the Perspective of Italian Civil Law

 

Magdolna VALLASEK
Sapientia Hungarian University of Transylvania (Romania)

The Legal Definition of the Capacity to Work and its Consequences on the Employment of the Disabled People - Some European Examples and Experiences"

 

Aleksandr Lvoviç SAFONOV
Vice Rector of Academy of Labour and Social Relationships (Russia)

The Impact of Atypical and Undecleared Employment on the Level of Social Protection of Employees

 

Valentina FRANCA
University of Ljubljana, Slovenia

The Role of the European Pillar of Social Rights in Providing Adequate Social Protection for Workers with Disability

 

12.00 – 13.30 Öğlen Yemeği

 

BİRİNCİ OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

FIRST SESSION I (ESENBOĞA HALL)

13.30 – 14.30 Presentations

 

Magdolna VALLASEK

Moderator

Balkır UYSAL

The Role of the Social Cooperatives in Social Inclusion of Disadvantaged Groups

Çağaçan DEĞER

Labour Force Participation of Disabled Individuals

Nazlı KAZANOĞLU

Europeanization Patterns of Gender Equality within the Work and family life

Reconciliation policies: Germany and Turkey

Ezgi YAMAN

The Importance of Disabled Employment in Psychosocial Aspect and the Search for Effective Social Policy

14.30 – 14.45 Coffee Break

 

 

14.45 – 15.00 Contributions - Comments

 

 

 

BİRİNCİ OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Türker TOPALHAN

Oturum Başkanı

Cemal İYEM – Emel İSLAMOĞLU

Türkiye’de Engelli Girişimciliğin Gelişimi: Tr32 Bölgesinde (Aydın, Denizli, Muğla) Nitel Bir Araştırma

Emel İSLAMOĞLU - Cemal İYEM

İşverenlerin Engelli İstihdamına Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Ebru Kanyılmaz POLAT

Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir

Araştırma: Çanakkale Örneği

Hicran ATATANIR

Engelli Bireylerin İstihdam Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

BİRİNCİ OTURUM III (AVRASYA SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Yücel UYANIK

Oturum Başkanı

Eren Alper YILMAZ

Türkiye'de İstihdam Sürecinde Engelli Bireylerin Sorunları ve Sorunların Çözümüne Yönelik Atılan Adımlar

Uğur EYİDİKER - Emel POYRAZ

Engelli Bireylerin Kamuda İstihdamının Hukuksal İncelemesi

Cemile ÇETİN - Özlem ANUK - Gizem ŞAHİN

Engelli Bireylere Yönelik Algılanan Ayırımcılık ve Merhamet İlişkisi

-Geleceğin Yönetici Adayı Üniversite Öğrencileri Örneklemi-

Burçin Beste DOĞU

Engelli Bireylerin İstihdamında Uygulanan Teşvik Program ve Politikalarının OECD Ülkeleri Bazında Karşılaştırılması

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

BİRİNCİ OTURUM IV (ÇANKAYA SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Deniz ALCA

Oturum Başkanı

Hasan Ejder TEMİZ - Aslıhan TOYOĞLU

Engelli İstihdamına Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Yaklaşımı

Büşra NAYİR

Sosyal İçerme Politikalarının Engelli İstihdamına Etkileri

Deniz ALCA

Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında Engelli Eğitiminin Yeri ve

Önemi

Kübra YORGUNER

Down Sendromlu Bireylerin İstihdam Edilebilirliklerine Yönelik Projelerin AB Ülkeleri ve Türkiye Ekseninde Karşılaştırılması

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

20 Haziran 2019 – İKİNCİ GÜN – 20 JUNE 2019 – SECOND DAY

İKİNCİ OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

09.30 – 10.30 Sunumlar

 

Cemile ÇETİN

Oturum Başkanı

Gülçin SAĞIR

Çalışma Hayatında Kadın Olmak

Muhammed DOĞANER

2000 Yılı Sonrası Türkiye’de Engellilere Yönelik Başlıca Yasal Düzenlemeler

Ahmet UÇAR – Sühal ŞEMSİT

AB Üyelik Sürecinde Engelsiz Kent Uygulamalarında Engelli İstihdamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği

Melike TEKİNDAL - Seda Attepe ÖZDEN

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Engellilik ve Etik Konusunda Görüş ve Önerileri: Bir Odak Grup Çalışması

10.30 – 10.45 Kahve Arası

 

 

10.45 – 11.00 Katkılar

 

 

İKİNCİ OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

09.30 – 10.30 Sunumlar

 

Nilüfer NEGİZ

Oturum Başkanı

Rasim AKPINAR

Türkiye'de Engellilere Yönelik Kamu Politikalarının Analizi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kentsel Engelli Politikalarına Etkisi: Bursa Örneği

Nezaket İlkem SALMAN - Murat ÇİFTÇİ

Türk Sosyal Güvenlik Rejiminde Engelli Emekliliğindeki Pozitif Ayrımcılığın Neoliberal Akımla Olası İlişkisi: Çelişki Mi Tutarlılık Mı?

Şeyhmus DEMİR - Murat ÇİFTÇİ

Bir Sosyal Koruma Sorunu Olarak Kamu Sağlık Personelinin Engelli Çalışanlara Göre Bölgesel Dağılım Dengesizliği

Mehmet NALBANT - Nilüfer NEGİZ

Kentsel Mekânın ‘Engelsizlik’ Açısından İncelenmesi: Isparta Örneği

10.30 – 10.45 Kahve Arası

 

 

10.45 – 11.00 Katkılar

 

 

İKİNCİ OTURUM III (AVRASYA SALONU)

SECOND SESSION III (AVRASYA HALL)

09.30 – 10.30 Presentations

 

Doğa Başar SARIİPEK

Moderator

Silvia Fernández MARTÍNEZ

Employment Opportunities of People with Chronic Diseases: A Legal Perspective

Zahide PEKER

Employment of Individuals with Disability: An Examination Of UN’s Decent Work Practises

Salum Rashid MOHAMED

The Role of Zakat (Alms) And Sadaqat (Charity) on Financing Social Protection in Zanzibar

Hamza MEBREK

Union Action in Tunisia and Democratization of Institutional Mechanisms of the Political and Employment System

10.30 – 10.45 Coffee Break

 

 

10.45 – 11.00 Contributions - Comments

 

 

İKİNCİ OTURUM IV (ÇANKAYA SALONU)

09.30 – 10.30 Sunumlar

 

Erhan Nuh ÖZTÜRK

Oturum Başkanı

Tuğçe EROĞLU

Aktif İstihdam Politikalarının Kamu Sektöründe Engelli İstihdamına Etkileri

Esra GÖKMEN

Değişen Dünya Düzeninde Türkiye’de Uygulanan Engelli İstihdam Politikaları ve Uygulanabilirlikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Melike ÖZCAN

Boşanan Çiftlerde Engelli Çocuğa Sahip Olma Faktörünün Etkisi: Yalova’da Bir Araştırma

Erhan Nuh ÖZTÜRK

Engellilerin, Türkiye’de İş ve Sosyal Hayata Katılımı Konusunda Sorunları ve

Çözüm Önerileri

10.30 – 10.45 Kahve Arası

 

 

10.45 – 11.00 Katkılar

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

11.00 – 12.00 Sunumlar

 

Emel İSLAMOĞLU

Oturum Başkanı

Aslıhan Kübra MERT

Türk Sosyal Sigorta Sisteminde Engelli Çocuk Sahibi Kadın Çalışanlara Pozitif Ayrımcılık: Kolaylaştırılmış Emeklilik

Nihat ALTUNTEPE

Girişimciliğin Engelli Kadın İstihdamı Üzerine Etkilerinin Analizi: (2015:01-2019:01)

Seda ATTEPE ÖZDEN – Melike TEKİNDAL

Ruh Sağlığı Sorunlarına Sahip Bireylerin Çalışma Yaşamına Katılımında İyileşme Yaklaşımına Dayalı İstihdam Modelleri

Ezgi YAMAN

Engelli İstihdamının Engelli Bireyler Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkisi

12.00 – 12.15 Kahve Arası

 

 

12.15 – 12.30 Katkılar

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

11.00 – 12.00 Sunumlar

 

Betül YILMAZ

Oturum Başkanı

Betül YILMAZ - Çiğdem ULUDAĞ GÜLER

Türkiye’de Engellilik Farkındalığının Değerlendirilmesi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Mehdi Can ÖZKIR

Engelli İstihdamının Belirleyicileri: Türkiye Örneğine İlişkin Bir Zaman Serisi Analizi

Mustafa CEYLAN - Cebrail TURNA

Özel Gereksinimli Bireyler ve İstihdam Politikaları

Canan Öykü Dönmez KARA - Mustafa KARA

Türkiye’de Mekânsal Erişilebilirlik Bağlamında Engellilerin İstihdamı Sorunu

12.00 – 12.15 Kahve Arası

 

 

12.15 – 12.30 Katkılar

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM III (AVRASYA SALONU)

11.00 – 12.00 Sunumlar

 

İlknur KARAASLAN

Oturum Başkanı

Hasret KANARA

Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Değişkenleri Engelli İstihdamında Etkili midir?

İlknur KARAASLAN - Nurgün KUL PARLAK

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve Türkiye

İdil IŞIK - Kağan GÜNEY - Özel Meryem SULİMAN - Kerim BALCI

Beyaz Yakalı Profesyonellerin Kurumsal Hayatta Engellilik Olgusuna Dair Tutumları

Lütfiye KARAASLAN

Engelli İstihdamında Destekli İstihdam Ne Vadediyor? İşe Katıl Hayata Atıl Projesi Örneği

12.00 – 12.15 Kahve Arası

 

 

12.15 – 12.30 Katkılar

 

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM IV (ÇANKAYA SALONU)

11.00 – 12.00 Sunumlar

 

Deniz KAĞNICIOĞLU

Oturum Başkanı

Semih ÇOBAN - Büşra SEÇER

Güney Avrupa Refah Rejiminde Engelli İstihdamı: İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan

Deniz KAĞNICIOĞLU - Yener ŞİŞMAN - Taylan AKGÜL - Nil BELGİN

Türkiye'de Engelli İstihdam Yöntemi Olarak Kota Yönteminin Sorunları

Aykut ÜNVER

Sosyal Politika Perspektifiyle Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları ve Sosyal

Koruma İlişkisi: Türkiye Örneği

Süheyla ERİKLİ

Engellilerin İstihdama Erişimine Yönelik Uygulanan Politikaların “Eşit Fırsatlar” Açısından Değerlendirilmesi

12.00 – 12.15 Kahve Arası

 

 

12.15 – 12.30 Katkılar

 

 

12.30 – 13.30 Öğlen Yemeği

DÖRDÜNCÜ OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Abdulkadir ŞENKAL

Oturum Başkanı

İnci ABDULU

Engellilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar ve Engelli İşçi Çalıştırma Teşvikleri

Huriye ALYEMİŞ

İşverenlerin Engelli İstihdamına Yönelik Tutum ve Önerileri: Kocaeli Örneği

Esra ÇITAK

Engellilerin İşgücüne Katılımında Karşılaştığı Sorunlar: Eğitim Engeli

Emine Elif AYHAN

Sosyal Dışlanma Bağlamında Yoksulluk ve Engellilik

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Seval BEKİROĞLU

Oturum Başkanı

Büşra DEMİREL

Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çalışma Hayatına Katılması Önündeki Engeller

Ekrem Ersin CESUR

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararları Işığında Türkiye’de Devletin Engelli Haklarına Bakışı

Merve ÇELİK - Gökçe TÜRKER

Engelli Bireylerin İşgücü Piyasasındaki Konumu Ve İşverenlerin Tutumuna Yönelik Bir Analiz

Seval BEKİROĞLU

Türkiye’de Şizofreni Hastalığına Sahip Bireylerin İstihdam Sorunsalı

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

14.45 – 15.00 Katkılar, Soru-Cevap

 

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM III (AVRASYA SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Nurten Ebru ÖZDEMİR

Oturum Başkanı

Nurten Ebru ÖZDEMİR - Sema OKTAR KUL

Sendikalar Açısından Engelli İstihdamı: Türk Metal Sendikasında Bir Araştırma

Esra CEYLAN

Engelli Bireylerin Maruz Kaldığı Sosyal Dışlanma ve İşgücü Piyasasına Katılımlarının Önündeki Engeller

Gonca Gezer AYDIN - Özgür TOPKAYA

Engellilik Değerlendirmesi ve Mesleki Rehabilitasyon Uygulamaları: Çeşitli Ülkeler İle Türkiye Karşılaştırması

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM IV (ÇANKAYA SALONU)

13.30 – 14.30 Sunumlar

 

Rasim AKPINAR

Oturum Başkanı

Rasim AKPINAR

Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Anlayışı Üzerinden Yerel Yönetimlerin Engelli Politikalarının Analizi: İnegöl Belediyesi Örneği

Nilüfer NEGİZ - Ahmet UÇAR

Engellilik, Çalışma Hayatı ve Kent: Paydaşlar Üzerinden Bir İnceleme

Atanur KARAAHMETOĞLU - Semih ÇOBAN

İş Hukuku Penceresinden Engellilere Yönelik Koruyucu Düzenlemeler

Erhan Nuh ÖZTÜRK

Engelli İstihdamının Sosyo-Ekonomik Açıdan Önemi

14.30 – 14.45 Kahve Arası

 

 

14.45 – 15.00 Katkılar

 

 

BEŞİNCİ OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

15.00 – 16.00 Sunumlar

 

Aslı YENİPAZARLI

Oturum Başkanı

Abdullah IŞIK - Emrah AKBAŞ

Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Olan Ailelerin Evlilik Yaşamına Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım

Aslı YENİPAZARLI - Funda ÇONDUR - Necmiye CÖMERTLER

Engelli Bireylerin “Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet” Alan Araştırması: Nazilli İlçesi Örneği

Elif ATEŞ

Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım Durumları ve Etkileyen Faktörler

16.00 – 16.15 Kahve Arası

 

 

16.15 – 16.30 Katkılar

 

 

BEŞİNCİ OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

FIFTH SESSION II (BEŞTEPE HALL)

15.00 – 16.00 Presentations

 

Marzia ROSSI

Moderator

Angelo ARCIERO

Beyond the ‘Veil of ignorance’. Political Theory, Disability and Mutual Dependence

Pasquale PELUSO

The Social Construction of Disability and the Inclusion of the Disabled Worker

Ekrem Ersin CESUR

Disabled or Cheap Labour Force:

A Critical Approach

16.00 – 16.15 Coffee Break

 

 

16.15 – 16.30 Contributions - Comments

 

 

BEŞİNCİ OTURUM III (AVRASYA SALONU)

15.00 – 16.00 Sunumlar

 

Özlem ÇAKIR

Oturum Başkanı

Özlem ÖZDEMİR – Tolga TELLAN

Türkiye’deki Göçmenlere Yönelik Sosyal Koruma Politikalarına Genel Bir Bakış

Pınar Yalçın BALÇIK - Nermin DURAN - Gamze Yorgancıoğlu TARCAN

Hastanede Çalışan Engellilerin Sağlık Raporu Alma Sürecinde Zorluk Yaşama Durumu

Remzi DEMİR

Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve T.B.K. m. 417 Bağlamında, Engellilerin İstihdamları ile Sosyal Korunmaları Pratiğine Hukuksal Bakış

Özlem ÇAKIR- Ebru AY - İrem AYAS - Müjde ÇAKIR - Kübra ÇETİNKAYA - Hatice KÜÇÜK-  Tuğçe MEMİŞ - Sinem SOYSAL

Engellilerin Çalışmasına Yönelik Tutumların Tespiti

16.00 – 16.15 Kahve Arası

 

 

16.15 – 16.30 Katkılar

 

 

BEŞİNCİ OTURUM IV (ÇANKAYA SALONU)

15.00 – 16.00 Sunumlar

 

Ebru Polat KANYILMAZ

Oturum Başkanı

Bünyamin BACAK - Ebru Polat KANYILMAZ -  Fulya KIROĞLU

Çalışma Yaşamında Görme Engelli Bireyler: Çanakkale Örneği

Funda ÇONDUR - Aslı YENİPAZARLI - Necmiye CÖMERTLER

Dünya’da ve Türkiye’de Engelli İstihdamı: Farklı Gelir Düzeylerindeki Ülkelerin “Engelli” Kavramına Bakışı

Gülşen Çetin AYDIN - Serpil AYTAÇ

Engelli Bireylerin Gözünden Çalışma Hayatı, Sorunlar ve Beklentiler Üzerine Bir Uygulama Örneği

Ruhal SAMANLI

Birleşmiş Milletlerin Engelsiz Yaşamı Oluşturmaya Yönelik Politikaları

 

Tolga ORAL - Adem ŞAHİNKAYA

Kota ve Teşvik Uygulamasının Engelli İstihdamında Yarattığı Sorun,

Kocaeli Örneği

16.00 – 16.15 Kahve Arası

 

 

16.15 – 16.30 Katkılar

 

 

ALTINCI OTURUM I (ESENBOĞA I SALONU)

16.30 – 17.30 Sunumlar

 

Doğa Başar SARIİPEK

Oturum Başkanı

Arzu Yağmur DURDUBAŞ

Türkiye’de Engellilere Yönelik Mesleki Rehabilitasyon ve Eğitim Kursları Analizi

Duygu GÜREŞÇİ

Zihinsel Engelli Bireylerin İstihdamı ve Korumalı İşyeri Uygulaması

Adem ŞAHİNKAYA - Tolga ORAL

Mesleki Eğitimlerin Engelli İstihdamındaki Yeri ve Önemi

Semih ÇOBAN

2000 Sonrası Kamu Kurumlarında ve Özel Sektörde İstihdam Edilen Bireylerin Cinsiyet ve Engellilik Gruplarına Göre Dağılımı

Ayşe Şeyma TURGUT

Sosyal Korumanın Bir Parçası Olarak Malul Gazilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

17.30 – 17.45 Kahve Arası

 

 

17.45 – 18.00 Katkılar

 

 

ALTINCI OTURUM II (BEŞTEPE SALONU)

16.30 – 17.30 Sunumlar

 

Abdulkadir ŞENKAL

Oturum Başkanı

Elif PANCAR

Refah Devletlerinde Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: ABD, Almanya ve İsveç Örnekleri

Zuhal İrem EMLİK

Sosyal Dışlanma ve Engellilerin Çalışma Hayatındaki Duygu Yükleri

Zülal YILMAZ - Bora YENİHAN

Engellilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kırklareli’nde Bir Araştırma

Yeter Yeliz ŞAHİN

ŞAHİN

Kamu Tarafından Oluşturulan Aktif İstihdam Politikalarının Özel Sektörde Engelli

İstihdamına Etkisi: Türkiye Örneği

17.30 – 17.45 Kahve Arası

 

 

17.45 – 18.00 Katkılar

 

 

ALTINCI OTURUM III (AVRASYA SALONU)

18.00 – 20.00 SANAL SUNUMLAR

 

Dilek Dulay YANGIN

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun İstihdamda

Engellilere Yönelik Ayrımcılık Denetimi ve Etkinliği

Burcu Çağla ÖZGÜL

Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler ve Engelli İstihdamı

Ayşe Nur ÇİFTÇİ

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinin 2017’de Engellileri İşe Yerleştirme Başarı Performansı Sıralaması

Metecan Aydın

Engelli İstihdamında Kota Sisteminin Etkisi ve Yerel Yönetimde Engelli İstihdamına Odaklı Hizmetler: Kadıköy Örneği

Tuncay YILMAZ - Hilal KİŞİOĞLU - Zeynep SÖZCAN

İş Yerinde Ayrımcılık ve Türkiye’de Yapılmış Akademik Çalışmaların Kısmi Bir Analizi

Tuncay YILMAZ - Zeynep SÖZCAN - Hilal KİŞİOĞLU

Dolmuş ve Minibüs Şoförleri İş Stres Düzeylerinin İş-Aile Çatışması Üzerine Etkileri: Sakarya İli Örneği

Banu ÖZBUCAK ALBAR

Engellilerin Çalışma Hayatındaki ve İşyerindeki Sorunları

Zeynep HOŞ

Engelli İstihdamında Kota Sistemi ve Etkinliği

Ekrem ERDOĞAN - Kemal Gökmen GENÇ

Türkiye’de Engellilerin İstihdam Yöntemlerinin Analizi

Ekrem ERDOĞAN - Kemal Gökmen GENÇ

Türkiye’de Engelli Bireylerin İstihdamında Özel Eğitimin Önemi

Gülşen SARI GERŞİL - Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ

Korumalı İşyeri Kapsamında Zihinsel Engelli İstihdamı: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminde Z.E.K.İ Projesi Örneği

Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ - Gülşen Sarı GERŞİL

Engelli Bireylerin Sosyal Entegrasyonu Kapsamında Yerel Yönetimlerin Etkileri: İzmir Örneği

Oğuzhan Zengin - Barış Öztuna

Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma

Mehlika Özlem ULTAN

Avrupa Birliği-Türkiye İlerleme Raporlarında Engelli Hakları

Mehlika Özlem ULTAN

Avrupa Birliği’nde Engelli Haklarının Gelişimi

Nesrin AÇIKGÖZ

Engelli Yoksulluğunun Sosyal Dışlanma Boyutu

Şaziye Ceren UZUNAY - Niyazi YILMAZ

Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımı: Çanakkale İlinde Öne Çıkan Proje ve Uygulamalar

Umut GÜNTER

Avrupa Birliği Kararları Perspektifinde Engellilik Durumu ve Engelsiz İstihdam Politikaları

 

KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME

Naci ÖNSAL

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEM) Başkanı

Abdulkadir ŞENKAL

Kongre Akademik Sekretarya Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı